UCLA与密歇根精英八AI预测– March 30

篮球AI横幅

NCAAM团队统计数据

主页:密歇根狼狼 离开:丑子贝鲁斯
团队会议 精英八 精英八
排名 1 11
团队得分摘要
主页:密歇根州 离开:加州
PPG. 76.8 73.6
FG% 48.6% 46%
3P% 38.3% 37.3%
FT% 77.4% 71.5%
队 Misc统计数据
主页:密歇根州 离开:加州
TRB. 37.4 35.5
AST. 16 13.5
犯规 14.9 16.1
Tov. 11.2 10.7
STL. 4.3 5

NCAAM电脑挑选

ai预测

  • 优胜者: 密歇根州狼獾
  • ATS: 密歇根州涵盖传播
  • 总成绩: 142

ncaam赔率–由mybookie提供

SP / RL. 毫克 全部的
UCLA +7(-115) +250 o 136(-110)
密歇根州 -7(-105) -310 U 136(-110)
ai picks.
密歇根州将赢得胜利
-310
密歇根州将覆盖
-105
总计超过136
-110
运动怪人/ Author